Copyright 2018 - Copyright © 2017 Pejabat Pendaftar

TAHUN : 1998

1.         SPP Bil. 1/98 (5/3/98)

            Tajuk : Penggunaan Kad Perakam Waktu

2.         PP Bil. 1/98 (22/7/98)

Tajuk : Pakaian Semasa Bekerja

3.         PP Bil. 2/98 (25/8/98)

            Tajuk : Masa Rehat Minum Pagi

           

TAHUN : 1999

1.         PP Bil. 1/99 (6/4/99)

            Kelayakan dan Kelulusan Mengambil Cuti Rehat

2.         PP Bil. 2/99 (16/7/99)

            Khidmat Kaunseling Untuk Kakitangan

3.         PP Bil. 3/99 (21/7/99)

            Hari Keluarga BKKU

4,         PP Bil. 4/99 (22/7/99)

            Rawatan Kesihatan & Perubatan Doktor Pakar

5.         PP Bil. 5/99 (9/12/99)

            Langkah Mengawal Perbelanjaan Universiti

6.         PP Bil. 6/99 (10/12/99)

            Persediaan Menghadapi Pepijat Alaf Y2K

 

TAHUN : 2000

1.         PP Bil. 1/2000 (5/1/2000)

            Hukuman Ke Atas Kesalahan Lalu Lintas Dalam Kampus

2.         PP Bil. 2/2000 (20/1/2000)

            Pengagihan Kawasan Meletak Kenderaan

3.         PP Bil. 2/2000 (11/2/2000)

            Hari Rehat Sabtu

4.         PP Bil. 3/2000 (4/4/2000)

            Sistem Saluran Aduan Dalaman (SAD) Peringkat Universiti

5.         PP Bil. 4/2000 (19/6/2000)

            Sistem Meletak Kenderaan Dalam Kampus

6.         PP Bil. 5/2000 (18/8/2000)

            Nama Rasmi Universiti

7.         PP Bil. 6/2000 (28/8/2000)

            Penggunaan Laluan Masuk Anjung Bangunan Canselori Oleh Pelajar-Pelajar

8.         PP Bil. 7/2000 (18/9/2000)

            Pungutan Derma/Sumbangan

9.         PP Bil. 8/2000 (18/9/2000)

            Kampus Sebagai Kawasan Bebas Rokok

10.        PP Bil. 9/2000 (7/11/2000)

            Penganjuran Aktiviti dan Majlis Dalam Kampus

11.        PP Bil. 10/2000 (16/11/2000)

            Penggunaan Bilik-Bilik Kuliah

12.        PP Bil. 11/2000 (7/12/2000)

            Cuti Hari Raya

 

TAHUN : 2001

1.         PP Bil. 1/2001 (1/3/2001)

            Pemakaian Kad Kakitangan/Kad Pelajar Dalam Kawasan Kampus

2.         PP Bil. 2/2001 (5/6/2001)

            Nama-Nama baru Bangunan Kolej Kediaman

3.         PP Bil. 3/2001 (3/8/2001)

            Penglibatan Kakitangan Dalam Politik

4.         PP Bil. 4/2001 (30/11/2001)

            Cuti Hari Raya

TAHUN : 2002

1.         SPP Bil. 5/2002 (9/5/2002)

Cuti Rehat Bagi Pegawai/Kakitangan Yang Bertaraf Kontrak, Cuti Rehat Bagi

Kakitangan Akademik dan Cuti Rehat Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Ijazah Lanjutan Secara Sepenuh Masa

2.         PP Bil. 6/2002 (20/6/2002)

            Pemakaian Nama Kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris

3.         SPP Bil. 7/2002 (18/6/2002)

            Panduan Penyelenggaraan Urusan Penanggungan Kerja

4.         SPP Bil. 8/2002 (17/7/2002)

            Tempahan Minum Bagi Mesyuarat

5.         SPP Bil. 9/2002 (20/8/2002)

Cuti Gantian Kerana Bertugas Pada Hari Sabtu Minggu Pertama dan Ketiga Kepada Pensyarah-Pensyarah Yang Terlibat Mengajar di Pusat Pengajian Siswazah

6.         SPP Bil. 10/2002 (23/8/2002)

            Pemantauan Penggunaan Telefon Untuk Kegunaan Peribadi

7.         SPP Bil. 11/2002 (11/10/2002)

            Penyertaan Staf di Dalam Kursus

8.         SPP Bil. 12/2002 (14/10/2002)

            Pengambilan Cuti Rehat Ketua dan Timbalan Ketua Pusat Tanggungjawab

9.         SPP Bil. 13/2002 (12/11/2002)

            Cuti Hari Raya Aidil Fitri

 

TAHUN : 2003

1.         SPP Bil. 1/2003 (2/4/2003)

Garis Panduan Pertukaran Dalaman dan Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)

2.         Pindaan SPP Bil. 1/2003 (7/4/2003)

3.         SPP Bil. 2/2003 (23/9/2003)

            Kawalan Kepada Dokumen Sulit Agensi

4.         SPP Bil. 3/2003 (13/10/2003)

            Permohonan Menganjurkan dan Menghadiri Kursus & Persidangan di UPSI

5.         SPP Bil. 4/2003 (6/11/2003)

            Cuti Hari Raya Aidilfitri

 

TAHUN : 2004

1.         SPP Bil. 1/2004 (19/1/2004)

Pindaan Hari Rehat Sabtu

2.         SPP Bil. 2/2004 (3/6/2004)

            Guti Gantian

3.         SPP Bil. 3/2004 (2/11/2004)

            Pindaan Hari Rehat Sabtu

4.         SPP Bil. 4/2004 (6/12/2004)

Pakaian Batik dan Baju Melayu Bagi Pegawai Awam di Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak

5.         SPP Bil. 5/2004 (19/2/2004)

            Penggunaan Kepala Surat (Letterhead) Rasmi Universiti

 

TAHUN : 2005

1.         SPP Bil. 1/2005 (11/1/2005)

Pindaan Hari Rehat Sabtu

2.         SPP Bil. 2/2005 (15/3/2005)

Had Kelulusan Tuntutan Bayaran Balik Perbelanjaan Perubatan Untuk Kelulusan Mesyuarat Pengurusan Eksekutif (MPE)

3.         SPP Bil. 3/2005 (23/6/2005)

            Pelaksanaan Lima (5) Hari Bekerja Seminggu

4.         SPP Bil. 4/2005 (22/7/2005)

Jadual Waktu Rehat Anjal Untuk Petugas Kaunter Berikutan Pelaksanaan Lima (5) Hari Bekerja Seminggu

5.         SPP Bil. 5/2005 (30/9/2005)

            Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan (5/10/2005 – 4/11/2005)

 

TAHUN : 2006

1.         SPP Bil. 1/2006 (12/9/2006)

Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1427

2.         SPP Bil. 2/2006 (12/9/2006)

            Pemakaian Logo Kualiti Dalam Semua Urusan Surat Menyurat Universiti

3.         SPP Bil. 3/2006 (3/10/2006)

            Cuti Hari Raya Aidilfitri 2006

 

TAHUN : 2007

1.         SPP Bil. 1/2007 (21/5/2007)

Pakaian Semasa Bekerja

2.         SPP Bil. 2/2007 (10/9/2007)

            Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan (13 September - 12 Oktober 2007)

 

TAHUN : 2008

1.         SPP Bil. 1/2008 (02/01/2008)

Tindakan Dan Amaran Pentadbiran Terhadap Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Bermasalah

2.         SPP Bil. 2/2008 (05/01/2009)

Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan : Peraturan Melaporkan Aduan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyiasatan

3.         SPP Bil. 3/2008 (05/01/2009)

            Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Di Pejabat

4.         SPP Bil. 4/2008 (05/01/2009)

Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan : Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Keja

5.         SPP Bil. 5/2008 (16/05/2008)

            Peraturan Kawalan Kunci Keselamatan

6.         SPP Bil. 6/2008 (25/08/2008)

Syarat Pemilihan Pusat Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)

7.         SPP Bil. 7/2008 (02/09/2008)

            Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2009

1.         SPP Bil. 1/2009 (26/02/2009)

Peraturan Menanggung Tugas Bagi Kakitangan Akademik Yang Memegang Jawatan Pentadbiran

2.         SPP Bil. 2/2009 (10/02/2009)

            ”Time Off”

3.         SPP Bil. 3/2009 (10/02/2009)

Cuti Gantian Kerana Bertugas Pada Hari Sabtu Untuk Pensyarah-pensyarah Yang Terlibat Mengajar Di Institut Pengajian Siswazah

4.         SPP Bil. 4/2009 (18 Jun 2009)

            Peraturan Mengetik Kad Perakam Waktu (Kad Pekerja) Bagi Kakitangan UPSI

5.         SPP Bil. 5/2009

            Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2010

1.         SPP Bil. 1/2010 (15 Februari 2010)

     Garis Panduan Pelaksanaan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja 

2.         SPP Bil. 2/2010 (13 Mei 2010)

Cuti Gantian Kakitangan Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

3.         SPP UPSI BIL. 3 TAHUN 2010 (15 Februari 2010) (BATAL)

    Garis Panduan Kelayakan Tuntutan Elaun Makan/ Harian Dan Bayaran Lebih Masa Semasa Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Pejabat

4.         SPP Bil. 4/2010 (6 Ogos 2010)

Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2011

1.         SPP Bil. 1/2011 (17 Januari 2011)

            Waktu Bekerja Kakitangan Akademik

2.         SPP Bil. 2/2011 (25 Januari 2011)

            Pematuhan Peraturan Cuti Kakitangan

3.         SPP Bil. 3/2011 (25 April 2011)

   Garis Panduan Pemberian Elaun Motosikal Kepada Pengawal Keselamatan Dan Pembantu Am Pejabat

4.         SPP Bil. 4/2011 (4 Mei 2011)

            Kemudahan Cuti Bersalin Dan Cuti Isteri Bersalin Bagi Tutor (DA41)

5.         SPP Bil. 5/2011 (1 Jun 2011)

            Syarat Dalaman Bagi Pengesahan Dalam Jawatan Kakitangan UPSI

6.         SPP Bil. 6/2011 (4 Julai 2011)

Kemudahan Cuti Bersalin Dan Cuti Isteri Bersalin Bagi Tutor (DA41)

7.         SPP Bil. 7/2011 (11 Julai 2011)

     Garis Panduan Pelaksanaan Penolakan Cuti Rehat Secara Automatik Bagi Kehadiran Yang Tiada Rekod Masuk Dan Keluar

8.         SPP Bil. 8/2011 (30 Julai 2011)

            Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

9.         SPP Bil. 9/2011 (21 September 2011)

            Kemudahan Kad Nama (Business Card)

10.        SPP Bil. 10/2011 (01 November 2011)

            Pindaan Pelaksanaan Kemudahan Kad Nama (Business Card)

 

TAHUN 2012

1.         SPP Bil. 1/2012 (05 Januari 2012)

            Cuti Gantian Kakitangan Akademik Bertugas Mengajar Pada Hari Sabtu

2.         SPP Bil. 2/2012 (19 Julai 2012)

            Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

3.         SPP Bil. 3/2012 (14 Disember 2012)

            Garis Panduan Pengurusan Dan Pentadbiran Fakulti

 

TAHUN 2013

  1. SPP Bil. 1/2013 (11 Januari 2013)

Pindaan Garis Panduan Pelaksanaan Penolakan Cuti Rehat Secara Automatik Bagi Kehadiran Yang Tiada Rekod Masuk Dan Keluar

2.         SPP Bil. 2/2013 (1 Februari 2013)

            Syarat-syarat Pengesahan Dalam Jawatan Kakitangan UPSI

3.         SPP Bil. 3/2013 (1 April 2013)

Garis Panduan Mengenai Peraturan Berkaitan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit Di Bawah Perintah Am 15 Bab C – Sijil Sakit Doktor Swasta

mohe logo baru  logo soaring upwards and new arrow OUTLINE   logo rasmi 20 tahun

Who's Online

Kami mempunyai 9 pengunjung dan tiada ahli dalam talian

Kemaskini terakhir [date] © Hakcipta 2016 Universiti Pendidikan Sultan Idris
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 0-4595429  

[Dasar Privasi] [Dasar Keselamatan] [Penafian] 

 

LOGO MS ISO 90012008

Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim,
Perak, Malaysia

Tel: 05 450 6444
Fax: 05 459 5429
E-mail : pendaftar@upsi.edu.my